O spoločnosti Fraenkische

S korene v Königsbergu - úspech po celom svete!

FRÄNKISCHE - Váš partner pre komplexné a technologicky náročné úlohy.

O spoločnosti Fraenkische

S kořeny v Königsbergu – úspěch po celém světě!

Spoločnosť FRÄNKISCHE je inovatívny, rastovo orientovaný rodinný podnik strednej veľkosti. Sme predné firma vo vývoji, výrobe a predaji rúr, šácht a systémových komponentov z plastov a kovov pre riešenia v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb, automobilovom odvetví a priemyslu.

Fraenkische

Váš partner pre komplexné a technologicky náročné úlohy.

Po celom

svete máme aktuálne okolo 4 500 zamestnancov. Naši zákazníci oceňujú odbornú kompetenciu v oblasti spracovania plastov založenú na dlhoročných skúsenostiach, rovnako ako naše odborné a konzultačné kvality a naše široké spektrum produktov.

Rodinný podnik

,založený v roku 1906, dnes v tretej generácii riadi Otto Kirchner. Podnik je po celom svete zastúpený svojimi výrobnými závodmi a obchodnými pobočkami. Blízkosť k našim zákazníkom nám umožňuje vyvíjať produkty a riešenia tak, aby bola maximálne šitá na mieru potrebám našich zákazníkov. Naši zákazníci a ich požiadavky sú ústredným bodom záujmu firmy FRÄNKISCHE.