Filtrácia

Sedimentácia

SediPipe® XL

Popis: Zariadenie typu SediPipe XL možné integrovať priamo do rádu dažďovej kanalizácie. Tým sa ruší hranice medzi centrálnou a distribuovanú úpr ...

SediPipe® L

Zariadenie typu SediPipe L je možné integrovať do kanálov na dažďovú vodu. Tým sa ruší hranice medzi centrálnou a distribuovanú úpravou dažďove ...

SediPoint

SediPoint unikátnym spôsobom realizuje technológiu oddeľovača prúdenia na veľmi malom priestore: Sedimentačné kazeta so špirálovým vedením vody u ...

Sedimentácia + adsorpcie

Sedimentácia + odlučovanie oleja

SediPipe L plus

Zariadenie SediPipe L plus bolo vybavené druhým horným oddeľovačom prúdenie k odlučovanie oleja. Vďaka patentovanej technike sa zariadenie darí dokon ...