Drenážne systémy

Produkty a systémy od spoločnosti FRANKISCHE nájdete všade – v automobiloch, na ulici, v budovách a aj v rôznych zariadeniach v domácnosti.

Vyvíjame a vyrábame rôzne potrubné systémy s príslušenstvom, infiltračné systémy, systémové komponenty pre rôzne oblasti pozemných a inžinierských stavieb, automotive a priemyslu. Základ rôznorodosti našich produktov spočíva v našich základných vynálezoch v minulosti – ako sú napr. flexibilné káblové chráničky z kovu a ich následný vývojový variant z plastu, z ktorého vzniklo dnes už všetkým známe ŽLTÉ drenážne potrubie.

Spoločnosť FRÄNKISCHE, založená v roku 1906, je naďalej rodinnou firmou a momentálne ju vedú konatelia a spoločníci Otto a Julius Kirchner.

Z firmy sa postupom času stala skupina s viac ako 4 500 zamestnancami a 22 výrobnými a odbytovými strediskami po celom svete. Spoločnosť FRÄNKISCHE zostáva napriek medzinárodnému zastúpeniu vo svojom hlavnom sídle Königsberg v Dolnom Fransku v Nemecku.

Drenážne systémy

Produkty a systémy od spoločnosti FRANKISCHE nájdete všade – v automobiloch, na ulici, v budovách a aj v rôznych zariadeniach v domácnosti.

Vyvíjame a vyrábame rôzne potrubné systémy s príslušenstvom, infiltračné systémy, systémové komponenty pre rôzne oblasti pozemných a inžinierských stavieb, automotive a priemyslu. Základ rôznorodosti našich produktov spočíva v našich základných vynálezoch v minulosti – ako sú napr. flexibilné káblové chráničky z kovu a ich následný vývojový variant z plastu, z ktorého vzniklo dnes už všetkým známe ŽLTÉ drenážne potrubie.

Spoločnosť FRÄNKISCHE, založená v roku 1906, je naďalej rodinnou firmou a momentálne ju vedú konatelia a spoločníci Otto a Julius Kirchner.

Z firmy sa postupom času stala skupina s viac ako 4 500 zamestnancami a 22 výrobnými a odbytovými strediskami po celom svete. Spoločnosť FRÄNKISCHE zostáva napriek medzinárodnému zastúpeniu vo svojom hlavnom sídle Königsberg v Dolnom Fransku v Nemecku.

Drenážne systémy

Produkty a systémy od spoločnosti FRANKISCHE nájdete všade – v automobiloch, na ulici, v budovách a aj v rôznych zariadeniach v domácnosti.

Vyvíjame a vyrábame rôzne potrubné systémy s príslušenstvom, infiltračné systémy, systémové komponenty pre rôzne oblasti pozemných a inžinierských stavieb, automotive a priemyslu. Základ rôznorodosti našich produktov spočíva v našich základných vynálezoch v minulosti – ako sú napr. flexibilné káblové chráničky z kovu a ich následný vývojový variant z plastu, z ktorého vzniklo dnes už všetkým známe ŽLTÉ drenážne potrubie.

Spoločnosť FRÄNKISCHE, založená v roku 1906, je naďalej rodinnou firmou a momentálne ju vedú konatelia a spoločníci Otto a Julius Kirchner.

Z firmy sa postupom času stala skupina s viac ako 4 500 zamestnancami a 22 výrobnými a odbytovými strediskami po celom svete. Spoločnosť FRÄNKISCHE zostáva napriek medzinárodnému zastúpeniu vo svojom hlavnom sídle Königsberg v Dolnom Fransku v Nemecku.